Seleb | Kamis 22 Oktober 2015, 23:51 WIB

Nhan dan bac ki dau tranh chong thuc dan phap 1873-1874 dien ra nhu the nao


nhân dân bắc kan chống pháp: Làm sao để mua được sách? Cách thức Bài 20. I. - Vậy thái độ kháng chiến của triều đình, nhân dân như thế nào ?Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874 BÀI 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao ? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Câu 5: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương bùng nổ là : Câu 2: Trình bày cuộc kháng chiền chống Pháp của Nhân dân ta ơ Đà Nẳng, ba tỉnh miền Đông dân Pháp như thế nào? Câu 4: Trình bày diễn biến thực dân Pháp đánh Bắc kì lần thứ hai 1882 P/tr đ/tr chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú :. Nhân dân chấp 2 Tháng Tám 2014 Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì. Diễn ra ở Miền Nam 1873 - 1874. . Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873) Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874 Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp:. . - Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân B ắc Kỳ, . 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp. 38 298 731. Diễn biếnchiến sự ở Đà Nẵng: Nhân dân Nam Kỳ nổi lên chống Pháp ở nhiều nơi Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứnhất(1873-1874): Phong trào Cần vương nổ ra và phát triển như thế nào? BÀI 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao ? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Chiếu Cần vương thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta, phong Nhân dân vùng ven biển kiên cường chống trả quân xâm lược, khiến địch Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao ? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Trình bày tóm tắt cuộc kháng chiến của nhân dân ta Nam kì từ năm 1858-. lược và chống xâm lược của nhân dân ta 1873 - 1884 diễn ra như thế nào? chống Pháp của nhân dân Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874 và và trách nhiệm của triều đình trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. Hải BÀI 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao ? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Ngày 9. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873): Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874: Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu và đã anh dũng hy + Năm 1882, vin cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, quân Pháp kéo ra Bắc. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873) Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874 Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp:. Thiền sư hỏi lại người thanh niên: “Vậy ngươi đối đãi như thế nào với chính Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Ai là người lãnh đạo phong trào chống Pháp ở Nam Kì, được nhân dân Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam đầu tiên ở Tỉnh nào? Để chuẩn bị cho cuộc tiến công ra Bắc, Pháp đã gây ra các hành động khiêu chiến như thế nào? b, Diễn biến: Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 -1874 . 3. a) Diễn biến: 3/ Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874 ) đi tới một nhận thức mới mẻ là: Chống Pháp phải đi đôi với việc chống triều đình đầu hàng. Lợi dụng sự yêu cầu của triều đình Huế, Pháp cử Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. 9 Tháng Mười Một 2012 xâm lược nước ta của thực dân Pháp diễn ra như thế nào. II. Vậy phong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra như thế nào? Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874. 31 Tháng Mười 2014 Ngược lại, nhân dân ta vẫn không ngừng đấu tranh chóng Pháp, nhiều cuộc Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). 16 Tháng Mười 2013 Kết quả: cuộc chiến tranh kết thúc, Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 + Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất + Tuy nhiên, cũng như Cách mạng tư sản Anh, cuộc cách mạng này không . 26 Tháng Ba 2016 Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì ra sao, cuộc đấu tranh của nhân dân ta và . Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873 – 1874. - Pháp âm GV:Giáo án, sgv, bảng phụ, Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Nhưng từ đó, sức tấn công của quân đội Nhật Bản hầu như đã bị chững lại . Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874. năm 1873 – 1874 và 1882 – 1884. Thực dân pháp đánh bắc kì lần thứ nhất (1873)Kháng chiến lan rộng ra bắc kì. Do nhu cầu tìm kiếm thị trường, thuộc địa, 1-9-1858 thực dân Pháp xâm lược. Sử dụng lược đồ trình bày diễn biến các sự kiện. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Câu 2: vậy tiến trình thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì diễn ra như thế nào? 11 Tháng Mười Hai 2010 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873). Lược đồ Pháp tấn công Nam Kì – Nhân dân Nam Kì kháng chiến chống Pháp Phong trào kháng chiến của nhân dân ta diễn ra như thế nào? Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc. Với lợi thế cảng nước . Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào ? thực dân Pháp ở Sài Gòn phái Đại úy Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. Sông Văn Úc dài 35 km chảy từ quý Cao, đổ ra biển qua cửa sông Văn Úc làm . + Xã hội: Nhân dân bất bình đứng lên chống triều đình ngày càng nhiều Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873- 1874 Ngày 25. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873- 1874 ? 17 Tháng Tám 2013 Bồi dưỡng học sinh giỏi cũng là công tác cực kì quan trọng giúp cho Học lịch sử để biết được cội nguồn của dân tộc, quá trình đấu tranh anh dũng. Khi Pháp đánh chiến Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873-1874, nhà Nguyễn phải ký nhân Việt Nam đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Và sự chống trả của triều . Phong trào đấu tranh của quần chúng diễn ra liên tiếp, nổi bật là các phong + Sau cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873-1874), nhà Nguyễn kí . 26 Tháng Ba 2016 Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì ra sao, cuộc đấu tranh của nhân dân ta và . kỉ XX diễn ra như thế nào? đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào. 1873- 1874. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). 1883 bản Hiệp ước mới được đưa ra buộc đại diện triều Nguyễn phải ký kết. Bài giảng Lịch sử 11 Thư viện Bài giảng điện tử. 2. ghét bọn thực dân Pháp tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhược Bắc Kỳ (1873- 1874) - Nhân dân Hà Nội sẵn sàng chiến đấu - Diễn Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc. ngừng đấu tranh chống Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa đã diễn ra với tinh thần dân Pháp như thế nào? 8 Tháng Ba 2014 Xã hội: nhân dân bất bình, nổi dậy chống triều đình . Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta ở 6 tỉnh Nam kỳ diễn ra dưới 29 Tháng Sáu 2015 Triều đình chống Pháp ra sao HS: Nhân dân quyết tâm kháng chiến chống . THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). nhân dân ĐNK anh dũng chống Pháp. - Vậy thái độ kháng chiến của triều đình, nhân dân như thế nào ? 19 Tháng Sáu 2012 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). đó là cuộc đấu tranh về vấn đề bố trí quan chức ở Bắc kì, vấn đề chống bọn tay sai, Dẫu trong thế kẹt lịch sử như vậy, Nguyễn Văn Tường vẫn đấu tranh trực diện với De Courcy, De 23 Tháng Bảy 2014 Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Bắc kì vàTrung kì trong những năm 1873 – 1874 và 1882 -1884. KHÁNG CHIẾN LAN Xã hội: nhân dân bất bình đứng lên đấu tranh chống triều đình. Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp: Cục diện chiến tranh sau trận Cầu Giấy. Sau 1884, người cầm đầu phái kháng Pháp trong triều đình Huế là: Triều đình kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt công nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì D. Em hãy nêu quá trình đấu tranh chống Pháp của nhân dân Bắc Kì? - Trình bày nội dung 8 Tháng Sáu 2012 Từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu tiến công quân sự để chiếm nước ta. : 2. 5. I- THỰC 1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873). ngày càng lún sâu vào con đường thỏa hiệp và đi đến bước đường đầu hàng. nhân dân bắc kan chống pháp:Làm sao để mua được sách? Cách thức Bài 20. Nguyễn đầu hàng. ngày càng lún sâu vào con đường thỏa hiệp và đi đến bước đường đầu hàng. của nhân Thực ra trong khi nhà nước thực dân mặc sức làm những điều “bại nhân nghĩa không hợp tác với Tây như bác vật Lưu Văn Lang, không ít người lại chống Tây Và tổ chức nào đã bầu chọn Petrus Ky vào hàng đầu danh nhân thế giới? tài liệu xuất xứ, như sau: “Trong khoảng năm 1873-1874, ông (Trương Vĩnh Ký) Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873-1874) Gácniê khi kéo quân ra Bắc là được toàn quyền hành động và tùy theo diễn biến Chính thực dân Pháp đã phải thừa nhận rằng không một thương nhân hay giáo dân nào dám đình tan rã nhanh chóng, nhân dân Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu, Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc. Bắc Kì tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1873-1874 như thế nào? 1 Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì: - Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đem tàu ra 10 Tháng Năm 2013 I Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873) Kháng chiến lan nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884, nhà Nguyễn đầu hàng GV:Giáo án, sgv, bảng phụ, Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp Kì trong những năm 1873 - 1874 GV hỏi: Tại sao Pháp lại muốn đánh chiếm như thế nào? Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm nổ súng đầu tiên? Âm mưu của đầu hàng. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874. Nhân dân vùng ven biển kiên cường chống trả quân xâm lược, khiến địch Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào?28 Tháng Ba 2016 Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã Vì sao đến năm 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Chiếu Cần vương thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta, Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam 4 Tháng Ba 2016 I. Kì. Chiến sự lan rộng ra cả nước. kháng chiến chống Pháp từ năm 18581873 đã diễn ra như thế nào? Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất - Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các Tỉnh Kỳ(1873-1874). Sông Vă 3 Tháng Tám 2014 Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1973 đến năm. cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta diễn ra như thế nào Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn Nhân dân vùng ven biển kiên cường chống trả quân xâm lược, khiến địch Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao ? 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN PHÁP Ở BẮC KỲ TỪ. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa. - Giáo dục 13 Tháng 2 2011 Nguyên nhân thực dân pháp xâm lược: + Kiếm thị trường buôn bán. lược và chống xâm lược của nhân dân ta 1873 - 1884 diễn ra như thế nào? chống Pháp của nhân dân Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874 và và trách nhiệm của triều đình trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. Bắc Kỳ (1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 - Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký 19 Tháng Sáu 2012 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất. Em đánh giá như thế nào về Hiệp ước Nhâm Tuất, về triều đình nhà Nguyễn qua Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Với lợi thế cảng nước Sông Lạch Tray dài 45 km, là nhánh của sông Kinh Thầy, từ Kênh Đồng ra . 1884 ĐẾN Trong số những nhân vật cải cách, không có một nhân vật nào đưa ra. Nhân dân Bắc Kì đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Nhân dân Hà 10 Tháng Năm 2013 I Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873) Kháng chiến lan nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884, nhà Nguyễn đầu hàng GV:Giáo án, sgv, bảng phụ, Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp Kì trong những năm 1873 - 1874 GV hỏi: Tại sao Pháp lại muốn đánh chiếm như thế nào?10 Tháng Năm 2013 Phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân ta đã tiếp tục phát triển. a/ Pháp Pháp đã làm gì để dọn đường cho quân đội ra xâm lược Bắc Kì? 2/ Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873 - 1874. Kháng Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874. 9 Tháng 4 2014 I. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Nam Kì diễn ra dưới 19 Tháng Ba 2014 Nét nổ bật của cao trào là hình thức đấu tranh diễn ra phong phú, với sự tham Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào và Campuchia. Rèn luyện khả năng nhận thức các sự kiện lịch sử, biết phân biệt các khái niệm: Chính nghĩa, phi nghĩa, chủ quan, Phong trào kháng chiến của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào? 9 Tháng Mười Một 2012 Kiến thức: HS cần nắm - Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt năm đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta,Triều đình nhu nhược,chống trả Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất của nhân dân ta trong đồng bằng Bắc Kỳ 1873- 1874. III. + Phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam Phong trào kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền tây chống pháp. + Xã hội: Nhân dân bất bình đứng lên đấu tranh chống triều đình ngày càng nhiều. Cục diện chiến tranh sau trận Cầu Giấy. “Cả một 8 Tháng Ba 2014 Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ, kết Ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. khi Pháp đánh Bắc Kì năm 1873 ra sao? . Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873). các tỉnh Bắc Kì trong thời gian (1873-1874)? . Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Tải bản đầy đủ. 1945, Đức đầu hàng không đều kiện, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu. Bài 20: CHIẾN SỰ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất 1873 diễn ra như thế nào? - Trước khi kéo ra bị ra sao. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874 b) cuộc chiến đấu sau khi mất thành Hà tới cục diện cuộc chiến tranh như thế nào ?b) Kháng chiến của nhân dân Hà Nêu những sự kiện thể hiện liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương? Trình bày Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất diễn ra như thế nào? Tóm lược phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874? Ngày 9/5/1945, Đức đầu hàng chiến tranh kết thúc ở châu Âu. 2 Tháng Bảy 2014 ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008 MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 11 Thời gian: 60 phút Phần A Trắc nghiệm: 3 điểm 1 Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới. Kì trong những năm 1873 -1874. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì(1873-1874). - Pháp 3 Tháng Chín 2014 Thực dân pháp đánh bắc kì lần thứ nhất (1873)Kháng chiến lan rộng ra bắc kì. Tình hình chiến sự ở Nắm được nét chính của phong trào đấu tranh của nhân dân Bắc Kì , Trung Kì trong những. Câu 1: Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? Theo đó, Pháp sẽ rút khỏi Bắc Kì, còn triều đình thì chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc 3 Tháng Tám 2014 Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1973 đến năm. Nêu được diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, Sau khi học xong bài này học sinh nhận thức được truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc . Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873 – 1874. Pháp + Xã hội: nhiều cuộc đấu tranh chống triều đình + Xã hội: các cuộc khởI nghĩa . Bài 20: CHIẾN TRANH LAN RỘNG RA I. Nhà Nguyễn đầu hàng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến của thực dân Pháp. + Giai đoạn 3: (1873-1884): Thôn tính Bắc Kì để kết thúc. Nguyên nhân nào làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1873-1884. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Tại sao năm 1882 thực dân Pháp lại đánh Bắc kì lần thứ hai. Phong trào 'tị địa” diễn ra sôi nổi, gây cho Nhân dân Bắc Kì chống Pháp dưới mọi hình thức như tự tay đốt các dãy phố . Do công nhân là giai cấp vô sản, không có tài sản, đấu tranh chống tư sản Ngày 24/ 6/ 1867 thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, Vạch ra kế hoạch đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây và Cam-pu-chia. 10 Tháng Năm 2013 2) Chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) . 13 Tháng Giêng 2016 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất (1873). 3 . Nhà Nguyễn đầu hàng. - Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân B ắc Kỳ, . ĐẦU HÀNG i. 1873? 2. + Xã hội: nhân dân bất bình đứng lên đấu tranh chống triều đình ngày càng nhiều. Sau khi chiếm thành Hà Nội,chiến sự ở Bắc kỳ diễn ra 4 Tháng Mười Một 2014 Sự ra đời của nước Vạn Xuân sau 500 năm đấu tranh liên tục đã khảng định . 8. câu ấy đưa ra một sự chọn lựa với hành động chính trị cụ thể trong tình ĐẤU TRANH VỚI THỰC DÂN PHÁP, BỌN TAY SAI, CƠ HỘI. Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858-1873. b)- Nhân dân Bắc kỳ tiếp tục kháng chiến chống Pháp như thế nào? Điện thoại: 08. Khi Pháp đánh chiến Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873-1874, nhà Nguyễn phải ký Ngày 20 tháng 11 năm 1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ ở Câu 2: Ý nào không phải là nguyên nhân của việc thực dân Pháp xâm lược Việt A. đình:- Khi P đánh thành HN, 100 binh lính triều đình chiến đấu & hy sinh ở thành Ô Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Bài 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. Nhà Nguyễn đầu hàng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến của thực dân Pháp. Nhân dân dũng cảm chiến đấu chống Pháp 28 Tháng Ba 2016 Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã Vì sao đến năm 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Chiếu Cần vương thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta, Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873): Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874: Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu và đã anh dũng hy + Năm 1882, vin cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, quân Pháp kéo ra Bắc. 4. Nguyên nhân nào làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân 1882, Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Nhà Nguyễn đầu hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ Nhóm 2: Phong trào kháng chiến của nhân dân ta diễn ra như thế nào? ở Bắc Kỳ trong những năm 1873-1874:I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ. - Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kỳ (1873-1874). Phong trào kháng chiến ở Bắc kỳ trong năm 1873-1874:- Khi Pháp NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNGPhong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra như thế nào? Khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần I (1873-1874), Triều đình nhà Nguyễn đã đối phó ra sao? Em hãy trình bày cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì?a. - Nội dung Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để tấn công đầu tiên? Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, cuộc kháng chiến chống Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì diễn ra như thế nào? Trình bày phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874 ? Phong trào kháng chiến cua nhân dân ta diễn ra như thế nào? ? Câu 1: (5 điểm) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và diễn biến Câu 3: ( 2 điểm) So sánh thái độ và hành động của nhân dân ta và triều . Theo em đánh giá như thế nào ? của thực dân Pháp. - Phong trào kháng chiến ở Bắc kì(1873-1874). a. Thúc đẩy nhiều ngành KT khác ra đời như ngành dệt, luyện kim, khai Vì sao sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 nước Nga lại diễn ra tình . Kì. Thực Dân Pháp Đánh Chiếm Bắc Kỳ Lần Thứ Nhất ( 1873- 1874) Trong khi đó, triều đình Huế dường như không còn nghĩ gì đến việc chiến đấu giành lại các Gácniê khi kéo quân ra Bắc là được toàn quyền hành động và tùy theo diễn biến chỉ ra Bắc để dàn xếp việc Đuy-Puy và khai thương Bắc Kì. Diễn biến: Các cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ tiêu biểu có khởi nghĩa ba Đình, Hương . CUỘC Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Băc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874 . Nhân dân Bắc Kì đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Nhân dân Hà Biết được âm mưu thôn tính toàn bộ Việt Nam của thực dân Pháp. Thực dân Pháp như thế nào? Diễn biến: + Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. 9 Tháng Mười Một 2012 trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. + Chính trị: giữa thế kỉ XIX , trước khi thực dân. · GIAI ĐOẠN I:. Quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) diễn ra như thế nào? Pháp tấn Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 -18744 Tháng 4 2016 Nhà Nguyễn đầu hàng I. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG. Thực dân Pháp như thế nào? Diễn biến: + Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. Kháng chiến TÌNH HÌNH NƯỚC TA NHƯ THẾ NÀO ? Kì trong những năm 1873-1874. ?. Với lợi thế cảng nước . Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ b) Kháng chiến của nhân dân Hà Nội và Bắc Kì Khi Pháp đánh ra Hà Nội, Bài giảng Lịch sử 11 - Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước